Lý lịch khoa học
Trang chủ » Khoa học công nghệ » Lý lịch khoa học » Lý lịch khoa học TS. Vũ Trọng Lưỡng

 

1. Họ và tên: Vũ Trọng Lưỡng

2. Năm sinh: 08/11/1979

3. Nam/Nữ: Nam

4. Chức danh GS, PGS:

    Học vị: Tiến sĩ

Năm được phong:

Năm đạt được: 2011

5. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ:  Trưởng phòng KHCN&HTQT

6. Địa chỉ nhà riêng: Tổ 01, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La

7. Điện thoại cơ quan: (022)3751700, máy lẻ 138; NR: (022)3500380; Mobile: 0915.158.759

 8. Fax:  (022)3751701  E-mail:[email protected]

9. Cơ quan – nơi làm việc

     Trường Đại học Tây Bắc.

    Tên người lãnh đạo cơ quan: Hiệu trưởng NGƯT. TS. Nguyễn Văn Bao

    Điện thoại người lãnh đạo cơ quan:

    Địa chỉ cơ quan: Tổ 02, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La

10. Quá trình đào tạo

1. Đại học:

            - Hệ đào tạo: Chính qui                                  

            - Thời gian đào tạo từ 09/1997 đến 07/2001

            - Nơi học: Đại học sư phạm Hà Nội  

            - Ngành học: Sư phạm toán

- Tên khóa luận tốt nghiệp: Về tính ổn định mũ đều của C0-nửa nhóm và họ tiến hóa trong không gian Banach

- Ngày và nơi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 06/2001, tại Đại học sư phạm Hà Nội

- Người hướng dẫn: GS. TS. Vũ Tuấn

2. Thạc sĩ:

- Thời gian đào tạo từ 12/2002 đến 12/2005            

- Nơi học: Đại học sư phạm Hà Nội

- Ngành học: Toán Giải tích

- Tên luận văn: Về bài toán biên ban đầu thứ nhất đối với hệ hyperbolic mạnh trong các trụ với đáy là miền không trơn

- Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 28/12/2005, tại Đại học sư phạm Hà Nội

- Người hướng dẫn: GS. TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng

3. Tiến sĩ:

- Hình thức đào tạo: chính qui không tập trung

- Thời gian đào tạo từ 10/ 2007 đến 10/2011       

- Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Hà Nội

- Tên luận án: Sự tồn tại duy nhất và tính chính qui của nghiệm bài toán biên ban đầu đối với hệ hyperbolic trong trụ với đáy chứa điểm lùi

- Người hướng dẫn: GS. TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng

11. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Từ 09/2001 đến 10/2010

Giảng viên

Trường Đại học Tây Bắc

Tổ 02, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La 

Từ 10/2010 đến 4/2013

Phó phòng QLKH&QHQT

Trường Đại học Tây Bắc

   Tổ 02, Phường Quyết    Tâm, Thành phố Sơn La 

Từ 4/2013 đến nay

Trưởng phòng  KHCN&HTQT

Trường Đại học Tây Bắc

   Tổ 02, Phường Quyết    Tâm, Thành phố Sơn La 

12. Các công trình KHCN công bố 

1

Vu Trong Luong (2006), On the first initial boundary value problem for strongly hyperbolic systems in non-smooth cylinders, J. of S. HNUE, Vol. 1, No. 1 (2006).  

2

Nguyen Manh Hung, Vu Trong Luong (2008), Unique solvability of initial boundary-value problems for hyperbolic systems in cylinders whose base is a cusp domain, Electron. J. Differential Equations, Vol. 2008 (2008), No. 138, pp.1-10. (SCIE).

3

Nguyen Manh Hung, Vu Trong  Luong (2009), Lp-Regularity of solutions to first initial-boundary value problem for hyperbolic equations in cusp domains, Electron. J. Differential Equations, Vol.2009 (2009), No. 151, pp.1-18. (SCIE).

4

Nguyen Manh Hung, Vu Trong Luong (2009), Regularity of the solution of the first initial-boundary value problem for hyperbolic equations in domains with cuspidal points on boundary, Boundary Value Problems, Vol. 2009, Art. ID 135730. doi:10.1155/2009/135730.  Springer-Verlag  (SCIE).

5

Nguyen Manh  Hung, Vu Trong  Luong (2010), The Lp-Unique solvability of the first  initial boundary-value problem for hyperbolic systems, Taiwanese Journal of Mathematics, Vol.14, No. 6, pp. 2365-2381, December 2010.  (SCI).

6

Vu Trong Luong and Do Van Loi (2011), Regularity of IBVP for parabolic equations in polyhedral domains, International J. of  Evolution Equations, Volume 6, Issues 1 (2011).  

7

Vu Trong Luong and Do Van Loi (2011), Initial-Boundary value Problems for second order parabolic systems in cylinder with polyhedral base, Boundary Value Problems 2011, 2011:56, doi: 10.1186/1687-2770-2011-56. Published: 24 December 2011, Springer-Verlag  (SCIE).

8

Vu Trong Luong, Nguyen Manh Hung, Do Van Loi, Asymptotic to sulution of the Dirichlet - Cauchy problem for second-order parabolic equations in domains with edges, Annales Polonici Mathematici, Vol. 109(2013), No. 2,  pp. 121-136. doi:10-4064/ap109-2-2 (SCIE).

9

Vu Trong Luong, Nguyen Thanh Tung (2013), The first initial-boundary value problem for semilinear hyperbolic equations in nonsmooth domains, Journal of Science of HNUE, Mathematics-Physics Sci., Vol. 58,No.7, pp. 3-13

10

Vu Trong Luong, Nguyen Thi Hue (2014), On the asymptotic of the solution of the Dirichlet problem for second-order hyperbolic equations in cylinders with edges, Electron. J. Qua. Theo. Differential Equations, in press.

           

13. Giáo trình đã xuất bản 

1

Vũ Trọng Lưỡng (2013) Giáo trình Phương trình đạo hàm riêng, NXB Đại học sư phạm

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

Tình trạng đề tài

 

 

Nghiên cứu các bài toán biên ban đầu với phương trình đạo hàm riêng tuyến tính không dừng trong trụ có chứa đáy là miền có chứa điểm kì dị (Mã số B2010-25-17).

2010-2011

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Đã nghiệm thu

 

Nghiên cứu tính chất nghiệm của bài toán biên ban đầu đối với phương trình đạo hàm riêng không dừng trong trụ với đáy là miền không trơn (Mã số B2013-25-24).

2013-2014

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Chưa nghiệm thu

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

Tình trạng đề tài

 

 

Các bài toán biên đối với hệ phương trình đạo hàm riêng trong miền với biên không trơn và một số ứng dụng vào lí thuyết đàn hồi MS: 101.01.58.09.

2009-2011

NAFOSTED

Đã nghiệm thu

 

           

 

Tra cứu khoa học công nghệ
Chủ để NC
Loại đề tài
Lĩnh vực
Năm
Tên đề tài
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Thống kê truy cập
Đang online: 4
Số lượt truy cập: 495,376
loi chuc sinh nhat hay
cau noi ve tinh yeu
cau noi ve cuoc song