Giới thiệu về Phòng KHCN & QHQT, Trường ĐH Tây Bắc
Trang chủ » Giới thiệu » Giới thiệu về Phòng KHCN & QHQT, Trường ĐH Tây Bắc

1.Thông tin chung của đơn vị:

- Địa chỉ: Phòng KHCN & HTQT, tầng 5, nhà D, Trường Đại học Tây Bắc, tổ 2 – Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La.

- Số điện thoại: 0223. 751. 138

- Email: [email protected]

- Website: app.utb.edu.vn

2. Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chính trị:

* Lịch sử hình thành: Trường Đại học Tây Bắc thành lập năm 1960, từ thời điểm đó cho tới 2002, QLKH & QHQT và Đào tạo chưa tách rời độc lập. Khi trường bắt đầu đào tạo Đại học, do yêu cầu và tính cấp thiết của công việc, Phòng QLKH&QHQT nhận quyết định thành lập năm 2002. Đến năm 2013, do tính chất đặc thù của công việc  Phòng QLKH&QHQT được Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định đổi tên  phòng: phòng KHCN&HTQT

* Cơ cấu tổ chức: Số cán bộ công chức: 06 đồng chí,trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 01 kỹ sư và 3 cử nhân.

1. Tiến sĩ Vũ Trọng Lưỡng - Trưởng phòng

2. Thạc sĩ Hoàng Văn Thảnh - Phó phòng

3. CN. Hoàng Thị Mão - Chuyên viên

4. CN. Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chuyên viên

5. KS. Nguyễn Văn Long - Chuyên viên

6. CN. Đoàn Hoài Thu - Chuyên viên

 

* Nhiệm vụ chính trị:

- Tư vấn giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch các năm học về hoạt động khoa học và công nghệ và quan hệ quốc tế.

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy chế quản lý khoa học, hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế của trường, đảm bảo hiệu quả khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả thiết thực.

- Hướng dẫn các khoa, ban, bộ môn lập kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định.

- Chủ trì tổ chức đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm của giảng viên và sinh viên ở các cấp, có kế hoạch hướng dẫn, triển khai các đề tài, phối hợp với các đơn vị hữu quan giám sát tiến độ thực hiện cũng như việc sử dụng kinh phí, vật tư thiết bị của các đề tài, đảm bảo mọi điều kiện để các đề tài hoàn thành đúng tiến độ.

- Chủ trì tổ chức nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức thể nghiệm các đề tài và tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của nhà trường và của địa phương.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của trường, tổng kết công tác hoạt động khoa học, công nghệ và quan hệ quốc tế hàng năm, giúp đỡ các hội nghị, hội thảo khoa học của các khoa/bộ môn.

- Tổ chức đăng ký, tuyển chọn, tư vấn kỹ thuật các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của giảng viên và sinh viên của trường.

- Thu thập các nguồn thông tin khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, cung cấp thông tin khoa học công nghệ cho các đơn vị cho các đơn vị và cá nhân có liên quan, thu thập các bài viết, biên tập và phát hành thông tin khoa học trong trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, đề xuất hình thức, nội dung hợp tác thiết thực và hiệu quả.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học công nghệ và nhiệm vụ quan hệ quốc tế trong Trường Đại học Tây Bắc

3. Phương hướng trong thời gian tới

- Duy trì tốt khối đoàn kết nhất trí và nề nếp làm việc đã thực hiện tốt.

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho hoạt động khoa học công nghệ. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị, tranh thủ sự hỗ trợ của các dự án nhằm cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khoa học công nghệ.

- Xúc tiến triển khai xây dựng quy trình cho cán bộ giảng viên tìm hiểu học tập, hợp tác NCKH với một số trường đại học trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Điều chỉnh và hoàn thiện phương pháp làm việc của đơn vị có hiệu quả theo các tiêu chuẩn kiểm định do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

 

- Chú trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường.

Tra cứu khoa học công nghệ
Chủ để NC
Loại đề tài
Lĩnh vực
Năm
Tên đề tài
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Thống kê truy cập
Đang online: 3
Số lượt truy cập: 479,500
loi chuc sinh nhat hay
cau noi ve tinh yeu
cau noi ve cuoc song